213

Ježiš trpí, aby naplnil vôľu svojho Otca… A ty, ktorý chceš tiež plniť najsvätejšiu Božiu vôľu kráčajúc v Majstrových stopách, prečo sa potom sťažuješ, keď sa utrpenie stane spoločníkom na tvojej ceste?

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku