4

Nehovor: „Ja som už raz taký, to je moja povaha.“ Nie povaha, ale nedostatok charakteru! Buď mužom! „Esto vir“.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku