27

Smeješ sa, keď ti hovorím, že máš „povolanie do manželstva“? Nuž áno, máš ho. Je to skutočne povolanie. Zver sa do ochrany sv. Rafaela, aby ťa v čistote viedol až na koniec cesty, tak ako Tobiáša.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku