15

Skjut inte upp ditt arbete till morgondagen.

Denna punkt på ett annat språk