53

Du får inte rikta din lust att kritisera - jag vill tro att det inte rör sig om illvilligt skvaller - mot ditt apostolat och dina bröder. Förlåt om jag säger att din lust att kritisera är ett svårt hinder för ditt övernaturliga företag. Så länge som du bedömer andras arbete utan att ha rätt till det - jag vill tro på dina goda avsikter - utför du inte något positivt alls och hindrar alla andra från att göra framsteg, eftersom din overksamhet blir en förebild.

Du frågar oroligt: "Vad skall jag göra med min kritiska läggning som har så djupa rötter i min karaktär …?" Jag kan lugna dig. Ta papper och penna och skriv ned, enkelt och i förtroende - och kortfattat - vad som tynger dig. Ge lappen till din överordnade och glöm det hela. Han som är ansvarig har även den nåd som tillkommer hans uppgift. Han kommer att beakta dina synpunkter … eller kasta lappen i papperskorgen.

Eftersom din kritik inte är något illvilligt gnat och du har goda avsikter med den, kommer det inte att göra någon skillnad för dig.

Denna punkt på ett annat språk