12

Du skall växa när du möter nya hinder. Du kommer inte att sakna Herrens nåd: Inter medium montium pertransibunt aquae. Du kommer att bana dig väg genom bergsområden! Vad spelar det då för roll att du för ögonblicket måste begränsa din verksamhet, om du efteråt, likt en spänd stålfjäder, kommer att slungas längre bort än du någonsin hade kunnat drömma om?

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk