19

Vilja. En mycket väsentlig egenskap. Förakta inte små saker. De är aldrig onödiga eller obetydliga, ty genom ständig självövervinnelse och självförnekelse i småsaker kommer du med Guds nåd att stärka din vilja och göra den manligare. På så sätt kommer du först och främst att bli herre över dig själv och sedan en vägvisare och ledare, härförare … som uppmuntrar, sporrar och hänför andra genom ditt exempel och ditt ord, genom din kunskap och din styrka.

Denna punkt på ett annat språk