17

Fall inte offer för den karaktärssjukdom som yttrar sig i obeslutsamhet, lättsinne i tal och handling, tanklöshet … kort sagt, ytligheten.

Glöm inte att det är ytligheten som gör din dagliga verksamhet så tom (så "fylld av tomhet") att du kommer att bli en livlös och värdelös trasdocka om du inte tar dig i kragen i tid. Inte i morgon: Nu!

Denna punkt på ett annat språk