11

Vilja. Energi. Exempel. Det man måste göra, gör man … Utan att tveka … Utan att ta falsk hänsyn …

Annars hade Cisneros aldrig blivit Cisneros1, Teresa av Ahumada hade aldrig blivit den heliga Teresa av Avila och Iñigo av Loyola hade aldrig blivit den helige Ignatius … Gud och djärvhet! Regnare Christum volumus2.

Noter
1Cisneros (1436-1517): Spansk kardinal, tronregent i Spanien och biktfar till drottning Isabella den katolska. Kardinal Cisneros inledde den inomkatolska reformrörelsen i Spanien och föregick därmed den förnyelse som det tridentinska konciliet fastslog för hela kristenheten. Hans mod och karaktärsstyrka var välkända. Ö.a.
2Vi vill att Kristus skall härska. Ö.a.
Denna punkt på ett annat språk