24

Du är full av ambition: du vill veta … leda … vara djärv.

Alldeles utmärkt. Men … för Kristus, av Kärlek.

Denna punkt på ett annat språk