Index över skrifthänvisningar i «Guds vänner»

1 Moseboken


1 Moseboken 1, 26–3173116


1 Moseboken 2, 155781169


1 Moseboken 3, 599


3 Moseboken


3 Moseboken 22, 2055


5 Moseboken


5 Moseboken 6, 532


5 Moseboken 25, 4137


5 Moseboken 30, 1524

5 Moseboken 30, 1624

5 Moseboken 30, 1924


1 Samuelsboken


1 Samuelsboken 3, 6187

1 Samuelsboken 3, 8187

1 Samuelsboken 3, 922


2 Samuelsboken


2 Samuelsboken 22, 2246


2 Mackabeerboken


2 Mackabeerboken 6, 27–2877


Job


Job 5, 757

Job 5, 9305


Job 7, 1217


Job 22, 29–30104


Psaltaren


Psaltaren 2, 328

Psaltaren 2, 8190


Psaltaren 9, 11107

Psaltaren 9, 13107


Psaltaren 22, 2–4219


Psaltaren 26, 195218

Psaltaren 26, 1494


Psaltaren 30, 2210


Psaltaren 33, 252


Psaltaren 39, 3133


Psaltaren 41, 2307310


Psaltaren 42, 1107

Psaltaren 42, 21792131213

Psaltaren 42, 3107

Psaltaren 42, 431


Psaltaren 80, 2142153


Psaltaren 90, 15310


Psaltaren 103, 15254


Psaltaren 105, 1168208


Psaltaren 118, 49–50305

Psaltaren 118, 10054

Psaltaren 118, 168305


Psaltaren 142, 10198


Ordspråksboken


Ordspråksboken 8, 31152


Ordspråksboken 11, 296


Ordspråksboken 16, 2185


Ordspråksboken 18, 1588


Ordspråksboken 23, 26182211


Ordspråksboken 24, 16131215


Predikaren


Predikaren 2, 11208


Predikaren 7, 955


Höga Visan


Höga Visan 2, 14302

Höga Visan 2, 1516


Höga Visan 3, 1277

Höga Visan 3, 2310

Höga Visan 3, 4277


Höga Visan 5, 8310


Höga Visan 8, 7237


Salomos vishet


Salomos vishet 2, 3110


Salomos vishet 7, 14305


Jesus Syraks vishet


Jesus Syraks vishet 3, 20104


Jesus Syraks vishet 10, 999

Jesus Syraks vishet 10, 1199

Jesus Syraks vishet 10, 1299

Jesus Syraks vishet 10, 1499


Jesus Syraks vishet 18, 131


Jesus Syraks vishet 24, 23277

Jesus Syraks vishet 24, 24277

Jesus Syraks vishet 24, 25279


Jesus Syraks vishet 26, 15310


Jesaja


Jesaja 1, 173891145232


Jesaja 11, 292


Jesaja 43, 1215312


Jesaja 49, 14–15186


Jesaja 50, 2190

Jesaja 50, 3190


Jesaja 51, 6190


Jesaja 53, 725


Jeremia


Jeremia 2, 19148


Jeremia 8, 752


Jeremia 16, 16259


Jeremia 29, 12295

Jeremia 29, 14297


Sakarja


Sakarja 9, 9103


Matteusevangeliet


Matteusevangeliet 1, 19174


Matteusevangeliet 4, 1–112743128224239

Matteusevangeliet 4, 19260


Matteusevangeliet 5, 3123

Matteusevangeliet 5, 6167

Matteusevangeliet 5, 8175

Matteusevangeliet 5, 14–1661

Matteusevangeliet 5, 43–44223231

Matteusevangeliet 5, 48177


Matteusevangeliet 6, 7145

Matteusevangeliet 6, 8145

Matteusevangeliet 6, 16–18136

Matteusevangeliet 6, 19–21118254

Matteusevangeliet 6, 24118165


Matteusevangeliet 7, 638

Matteusevangeliet 7, 14307

Matteusevangeliet 7, 21243


Matteusevangeliet 8, 2043128224

Matteusevangeliet 8, 24128


Matteusevangeliet 9, 2253

Matteusevangeliet 9, 11176

Matteusevangeliet 9, 20–23199

Matteusevangeliet 9, 37–38272


Matteusevangeliet 10, 38304

Matteusevangeliet 10, 3938


Matteusevangeliet 11, 15170

Matteusevangeliet 11, 18176

Matteusevangeliet 11, 2587

Matteusevangeliet 11, 28131

Matteusevangeliet 11, 29–30283197128175224247


Matteusevangeliet 12, 1128

Matteusevangeliet 12, 376


Matteusevangeliet 13, 55176


Matteusevangeliet 15, 25304


Matteusevangeliet 16, 244

Matteusevangeliet 16, 24–26114128130200216250


Matteusevangeliet 18, 3147

Matteusevangeliet 18, 24168


Matteusevangeliet 19, 14290

Matteusevangeliet 19, 2124

Matteusevangeliet 19, 2224


Matteusevangeliet 20, 142

Matteusevangeliet 20, 124452

Matteusevangeliet 20, 2267

Matteusevangeliet 20, 28173230


Matteusevangeliet 21, 5103

Matteusevangeliet 21, 18–1950128201202

Matteusevangeliet 21, 20–22203

Matteusevangeliet 21, 2857

Matteusevangeliet 21, 2957

Matteusevangeliet 21, 3348


Matteusevangeliet 22, 16156158159162163

Matteusevangeliet 22, 17165

Matteusevangeliet 22, 18–21165

Matteusevangeliet 22, 37–4027

Matteusevangeliet 22, 3727

Matteusevangeliet 22, 37–40222


Matteusevangeliet 23, 23–2490


Matteusevangeliet 25, 1–240

Matteusevangeliet 25, 640

Matteusevangeliet 25, 10–1141

Matteusevangeliet 25, 1241

Matteusevangeliet 25, 1445

Matteusevangeliet 25, 183045

Matteusevangeliet 25, 21221


Matteusevangeliet 26, 48121


Matteusevangeliet 27, 39–40288

Matteusevangeliet 27, 46288


Markusevangeliet


Markusevangeliet 2, 23115


Markusevangeliet 6, 362

Markusevangeliet 6, 3189

Markusevangeliet 6, 4822

Markusevangeliet 6, 50–5122


Markusevangeliet 7, 3756


Markusevangeliet 9, 22204

Markusevangeliet 9, 23204

Markusevangeliet 9, 32–36102


Markusevangeliet 10, 39216

Markusevangeliet 10, 43–45102

Markusevangeliet 10, 46–48195

Markusevangeliet 10, 49–50196

Markusevangeliet 10, 51197

Markusevangeliet 10, 52198


Markusevangeliet 11, 13201

Markusevangeliet 11, 1451


Markusevangeliet 12, 13160


Markusevangeliet 15, 21132


Markusevangeliet 16, 15267


Lukasevangeliet


Lukasevangeliet 1, 28241

Lukasevangeliet 1, 3825109284

Lukasevangeliet 1, 45204284286

Lukasevangeliet 1, 46–5096241286291

Lukasevangeliet 1, 5296


Lukasevangeliet 2, 6–7128

Lukasevangeliet 2, 19126285

Lukasevangeliet 2, 34287

Lukasevangeliet 2, 35287

Lukasevangeliet 2, 44–45278

Lukasevangeliet 2, 4953


Lukasevangeliet 4, 16–30128


Lukasevangeliet 5, 1260

Lukasevangeliet 5, 2–3260

Lukasevangeliet 5, 42123260

Lukasevangeliet 5, 5261

Lukasevangeliet 5, 6–7261

Lukasevangeliet 5, 823261

Lukasevangeliet 5, 10–1121261


Lukasevangeliet 6, 12239

Lukasevangeliet 6, 35–36232


Lukasevangeliet 7, 14262

Lukasevangeliet 7, 3289

Lukasevangeliet 7, 34135

Lukasevangeliet 7, 36–5073122


Lukasevangeliet 8, 23–2522


Lukasevangeliet 9, 58115


Lukasevangeliet 10, 33–34157

Lukasevangeliet 10, 37157

Lukasevangeliet 10, 39–40222


Lukasevangeliet 11, 1–2244

Lukasevangeliet 11, 9247

Lukasevangeliet 11, 53128

Lukasevangeliet 11, 54128


Lukasevangeliet 12, 22–24116

Lukasevangeliet 12, 27–28116

Lukasevangeliet 12, 30116

Lukasevangeliet 12, 31117


Lukasevangeliet 14, 2337263

Lukasevangeliet 14, 29–3066


Lukasevangeliet 15, 11–32251309


Lukasevangeliet 16, 1062


Lukasevangeliet 18, 1238

Lukasevangeliet 18, 12172

Lukasevangeliet 18, 13253

Lukasevangeliet 18, 1689

Lukasevangeliet 18, 41127


Lukasevangeliet 19, 7176

Lukasevangeliet 19, 1345141

Lukasevangeliet 19, 1423


Lukasevangeliet 22, 42240

Lukasevangeliet 22, 4425


Lukasevangeliet 23, 46240


Lukasevangeliet 24, 28314

Lukasevangeliet 24, 29314


Johannesevangeliet


Johannesevangeliet 1, 1474

Johannesevangeliet 1, 18111


Johannesevangeliet 2, 3237

Johannesevangeliet 2, 11285

Johannesevangeliet 2, 14221


Johannesevangeliet 3, 16251


Johannesevangeliet 4, 6128176

Johannesevangeliet 4, 7201

Johannesevangeliet 4, 14307

Johannesevangeliet 4, 27176

Johannesevangeliet 4, 34201294

Johannesevangeliet 4, 3657


Johannesevangeliet 6, 5256

Johannesevangeliet 6, 7256

Johannesevangeliet 6, 8–9256

Johannesevangeliet 6, 12–13121

Johannesevangeliet 6, 61235


Johannesevangeliet 7, 1107

Johannesevangeliet 7, 3107

Johannesevangeliet 7, 104152


Johannesevangeliet 8, 3226141171

Johannesevangeliet 8, 3635

Johannesevangeliet 8, 46224


Johannesevangeliet 9, 1–2192

Johannesevangeliet 9, 6–7192


Johannesevangeliet 10, 141

Johannesevangeliet 10, 17–1825


Johannesevangeliet 11, 33–35128

Johannesevangeliet 11, 41239


Johannesevangeliet 12, 1–3126

Johannesevangeliet 12, 5126

Johannesevangeliet 12, 20–22252


Johannesevangeliet 13, 4–5103

Johannesevangeliet 13, 12–14103

Johannesevangeliet 13, 15103

Johannesevangeliet 13, 23125

Johannesevangeliet 13, 34–3543222224


Johannesevangeliet 14, 2–3220

Johannesevangeliet 14, 626127220306

Johannesevangeliet 14, 952

Johannesevangeliet 14, 23306

Johannesevangeliet 14, 27117


Johannesevangeliet 15, 570254305

Johannesevangeliet 15, 13287

Johannesevangeliet 15, 15315

Johannesevangeliet 15, 16312


Johannesevangeliet 17, 31

Johannesevangeliet 17, 199

Johannesevangeliet 17, 23154


Johannesevangeliet 19, 25287

Johannesevangeliet 19, 26–27288

Johannesevangeliet 19, 28202

Johannesevangeliet 19, 34311


Johannesevangeliet 20, 19–20153

Johannesevangeliet 20, 27145

Johannesevangeliet 20, 28145


Johannesevangeliet 21, 2–4265

Johannesevangeliet 21, 4–7266

Johannesevangeliet 21, 8267

Johannesevangeliet 21, 15–17267

Johannesevangeliet 21, 1717


Apostlagärningarna


Apostlagärningarna 1, 1115163

Apostlagärningarna 1, 14242


Apostlagärningarna 2, 11265

Apostlagärningarna 2, 42242


Apostlagärningarna 3, 6262


Apostlagärningarna 9, 627


Apostlagärningarna 10, 38221


Apostlagärningarna 12, 5242


Apostlagärningarna 18, 24–26269


Apostlagärningarna 21, 514


Apostlagärningarna 26, 22–23270

Apostlagärningarna 26, 27270

Apostlagärningarna 26, 28–29270


Romarbrevet


Romarbrevet 4, 18210


Romarbrevet 5, 1–5205

Romarbrevet 5, 1257

Romarbrevet 5, 22–24181


Romarbrevet 8, 687

Romarbrevet 8, 1871

Romarbrevet 8, 2127297

Romarbrevet 8, 26244

Romarbrevet 8, 28119

Romarbrevet 8, 31108219

Romarbrevet 8, 37–39237

Romarbrevet 8, 38–3935296


Romarbrevet 12, 12206

Romarbrevet 12, 1685


Romarbrevet 13, 14299


Romarbrevet 15, 26–27126


1 Korinthierbrevet


1 Korinthierbrevet 1, 1985


1 Korinthierbrevet 2, 14175


1 Korinthierbrevet 3, 3–5234


1 Korinthierbrevet 4, 7112167


1 Korinthierbrevet 5, 6257


1 Korinthierbrevet 6, 15178

1 Korinthierbrevet 6, 19–20178


1 Korinthierbrevet 7, 7234

1 Korinthierbrevet 7, 293952


1 Korinthierbrevet 9, 9–10137

1 Korinthierbrevet 9, 16258

1 Korinthierbrevet 9, 25135


1 Korinthierbrevet 13, 1–3235

1 Korinthierbrevet 13, 4–7232

1 Korinthierbrevet 13, 8235

1 Korinthierbrevet 13, 13235


1 Korinthierbrevet 15, 12–14220

1 Korinthierbrevet 15, 5872


1 Korinthierbrevet 16, 13–1488


2 Korinthierbrevet


2 Korinthierbrevet 2, 15271


2 Korinthierbrevet 4, 7–10139304


2 Korinthierbrevet 5, 1443


2 Korinthierbrevet 6, 252


2 Korinthierbrevet 8, 9110


2 Korinthierbrevet 9, 7–893126140


2 Korinthierbrevet 11, 24–28212


2 Korinthierbrevet 12, 7180

2 Korinthierbrevet 12, 9181194

2 Korinthierbrevet 12, 10212


Galaterbrevet


Galaterbrevet 2, 19304

Galaterbrevet 2, 20297


Galaterbrevet 4, 31112635171297


Galaterbrevet 5, 99

Galaterbrevet 5, 2292


Galaterbrevet 6, 1–24469173236

Galaterbrevet 6, 10225


Efesierbrevet


Efesierbrevet 1, 4–52312


Efesierbrevet 4, 1319


Efesierbrevet 5, 1–2128

Efesierbrevet 5, 8316

Efesierbrevet 5, 32184


Efesierbrevet 6, 6–762


Filipperbrevet


Filipperbrevet 2, 5–897111201236


Filipperbrevet 3, 1943

Filipperbrevet 3, 20300

Filipperbrevet 3, 2198


Filipperbrevet 4, 12–13123213271305


Kolosserbrevet


Kolosserbrevet 1, 9315

Kolosserbrevet 1, 10–13315

Kolosserbrevet 1, 2449


Kolosserbrevet 3, 1–3206

Kolosserbrevet 3, 146

Kolosserbrevet 3, 1771


1 Thessalonikerbrevet


1 Thessalonikerbrevet 4, 3–52177294


1 Thessalonikerbrevet 5, 17242295


2 Thessalonikerbrevet


2 Thessalonikerbrevet 3, 7–1069


1 Timotheosbrevet


1 Timotheosbrevet 2, 442230256


1 Timotheosbrevet 5, 22182


2 Timotheosbrevet


2 Timotheosbrevet 1, 9132


2 Timotheosbrevet 2, 5216


Hebreerbrevet


Hebreerbrevet 1, 1–3191


Hebreerbrevet 10, 725


Hebreerbrevet 11, 1220


Hebreerbrevet 13, 8127

Hebreerbrevet 13, 14210


Jakobsbrevet


Jakobsbrevet 1, 10–11211


Jakobsbrevet 3, 6298


Jakobsbrevet 5, 13242


1 Petrusbrevet


1 Petrusbrevet 1, 18–19256


1 Petrusbrevet 2, 2142

1 Petrusbrevet 2, 21110


1 Petrusbrevet 5, 598

1 Petrusbrevet 5, 8105

1 Petrusbrevet 5, 9148


1 Johannesbrevet


1 Johannesbrevet 2, 1–2214

1 Johannesbrevet 2, 1699


1 Johannesbrevet 3, 1–2143228

1 Johannesbrevet 3, 1891171


1 Johannesbrevet 4, 7–9228

1 Johannesbrevet 4, 10229

1 Johannesbrevet 4, 16172

1 Johannesbrevet 4, 20166


1 Johannesbrevet 5, 2–3166

1 Johannesbrevet 5, 4144

1 Johannesbrevet 5, 9143


1 Johannesbrevet 8154


Judasbrevet


Judasbrevet 1229


Uppenbarelseboken


Uppenbarelseboken 21, 4–7316