265

Децата… Как се стараят те да се държат добре в присъствието на своите родители!

Също и децата на царете. Как се стараят те пред царя, своя баща, да запазят царското достойнство!

А ти… нима не знаеш, че винаги се намираш в присъствието на Всемогъщия Цар, Който е твой Бог и твой Отец?

Този параграф на друг език