273

Сам! — Не, ти не си сам. Макар и отдалеч, ние те придружаваме. Освен това присъстващият в твоята душа в благодатно състояние Свети Дух — Бог в теб — придава свръхестествен характер на всички твои мисли, желания и дела.

Този параграф на друг език