275

Не се съмнявам в твоята почтеност. — Знам, че ти вършиш всичко в Божието присъствие. Но има едно „но“: твоите постъпки се виждат или могат да бъдат видени от хората, които съдят по човешки… Необходимо е да даваш добър пример.

Този параграф на друг език