277

Питаш ме: „За какво ти е този дървен кръст?“. — В отговор ще ти препиша следния пасаж от писмото на един мой кореспондент: „Когато вдигаш главата си от микроскопа, погледът ти се спира на черния и гол Кръст, без Разпнатия на него. Този Кръст е един символ… Той означава нещо, което другите няма да разберат. И ако някой би искал да прекъсне работата, защото е изморен, но вместо това отново поставя око на микроскопа, той прави това, защото самотният Кръст търси плещи, които да го поемат върху себе си“.

Предмети
Този параграф на друг език