266

Не вземай решение, без да си размислил предварително по въпроса пред Бога.

Този параграф на друг език