270

Не се ли радваш, когато, минавайки по обичайния си път по улиците на града, откриеш още една Дарохранителница!?

Този параграф на друг език