272

За да живееш винаги в Божието присъствие, ти препоръчах да използваш следния „метод“: произнасяй често кратки молитви, които да изразяват обичта ти към Бога или желанието да обезщетиш* пред Него за обидите и безразличията, които хората Му причиняват; практикувай духовното причастяване; отправяй често поглед към свещените изображения на Божията Майка…

* Обезщетяване -благочестиво дело, с което удовлетворяваме Бога за нашите и за чуждите грехове.

Този параграф на друг език