268

Свикни непрестанно да издигаш сърце във възхвала на Бога — било защото ти е дал нещо, или защото си понесъл унижение, било защото ти липсва нужното, или пък точно обратното — защото го имаш…

А също така — защото Той е създал толкова красива Своята Майка, която е също и твоя Майка. Защото е създал слънцето и луната, животното или растението, които съзерцаваш. — Защото е създал хората различни: един човек — красноречив, а теб — прекалено стеснителен…

Благодари му за всичко, защото всичко е добро!

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език