278

Ако вършиш всичко в Божието присъствие, ти наистина ще имаш духовен живот.

Този параграф на друг език