491

„Nonne hic est fabri filius? Nonne hic est faber, filius Mariae?“ — „Не е ли Той Синът на дърводелеца? Не е ли Той Дърводелецът, Синът на Мария?“

Твърде възможно е това, което с присмех и удивление са говорили за Исус, да го кажат и за теб, когато твърдо се решиш да изпълняваш Божията воля, оставяйки себе си като инструмент в Неговите ръце: „Но този не е ли…?“.

Не отвръщай нищо! Нека твоите дела потвърдят твоята мисия.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език