592

La humiliació, l'anorreament, l'amagar-se i desaparèixer, han de ser totals, absoluts.

Aquest punt en un altre idioma