638

La nostra Santa Mare Església, en magnífica extensió d'amor, va escampant la llavor de l'Evangeli per tot el món. Des de Roma a la perifèria.

—Tot col·laborant tu en aquesta expansió, per l'orbe sencer, porta la perifèria al Papa, a fi que tota la terra sigui un sol ramat i un sol Pastor: un sol apostolat!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma