655

Aquae multae non potuerunt exstinguere caritatem!! —la turbulència de les aigües no va poder extingir el foc de la caritat. —T'ofereixo dues interpretacions d'aquestes paraules de l'Escriptura Santa. —Una, que la munió dels teus pecats passats —a tu, que estàs ben penedit— no t'apartarà de l'Amor del nostre Déu; i una altra, que les aigües de la incomprensió, de les contradiccions, que potser pateixis, no hauran d'interrompre la teva labor apostòlica.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma