665

Poder de fer miracles!: quantes ànimes mortes, i fins i tot podrides, ressuscitaràs, si permets que Crist actuï en tu.

En aquells temps, narren els Evangelis, passava el Senyor, i ells, els malalts, el cridaven i el cercaven. També ara passa Crist amb la teva vida cristiana i, si el secundes, quants n'hi haurà que el coneixeran, el cridaran, li demanaran ajut i se'ls obriran els ulls a les llums meravelloses de la gràcia.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma