618

En el servei de Déu, no hi ha oficis de poca categoria: tots són de molta importància.

—La categoria de l'ofici depèn del nivell espiritual de qui el realitza.

Aquest punt en un altre idioma