658

La providència ordinària és un continuat miracle, però… Ell posarà mitjans extraordinaris, quan convinguin.

Aquest punt en un altre idioma