621

Sant Rosari. —Els goigs, els dolors i les glòries de la vida de la Mare de Déu trenen una corona de lloances, que repeteixen sense interrupció els Àngels i els Sants del Cel…, i els qui estimen la nostra Mare aquí a la terra.

—Practica diàriament aquesta devoció santa, i difon-la.

Aquest punt en un altre idioma