598

Certament tu pots condemnar-te. N'estàs ben convençut, ja que en el teu cor s'hi troben gèrmens de totes les maldats.

Però si et fas nen davant Déu, aquesta circumstància et durà a unir-te al teu Pare-Déu i a la teva Mare Santa Maria. I Sant Josep i el teu Àngel no et desempararan, si et veuen infant.

—Tingues fe, fes tot el que puguis, ¡penitència i Amor!, i el que hi falti ho posaran Ells.

Aquest punt en un altre idioma