646

Tu que et dius cristià, has de viure la Sagrada Litúrgia de l'Església, posant veritable interès a pregar i a mortificar-te pels sacerdots —especialment pels nous sacerdots—, en els dies assenyalats per a aquesta intenció, i quan sàpigues que reben el Sagrament de l'Orde.

Aquest punt en un altre idioma