Wykaz odniesień do Pisma Świętego w «Bruzda»

Księga Rodzaju


Księga Rodzaju 2, 15482


1 Księga Samuela


1 Księga Samuela 15, 22992


1 Księga Kronik


1 Księga Kronik 16, 1072


Księga Tobiasza


Księga Tobiasza 8, 5846


Księga Psalmów


Księga Psalmów 41, 8173338


Księga Psalmów 42, 266

Księga Psalmów 42, 479


Księga Psalmów 54, 23873


Księga Psalmów 76, 11161


Księga Psalmów 99, 253


Księga Psalmów 104, 372


Księga Psalmów 117, 1469


Księga Przysłów


Księga Przysłów 28, 20786


Księga Koheleta


Księga Koheleta 1, 15501


Pieśń nad pieśniami


Pieśń nad pieśniami 4, 7339


Mądrość Syracha


Mądrość Syracha 16, 15534


Księga Izajasza


Księga Izajasza 21, 11960


Księga Izajasza 33, 22855


Księga Izajasza 45, 16586


Księga Jeremiasza


Księga Jeremiasza 5, 13542


Księga Daniela


Księga Daniela 9, 23628


Księga Daniela 10, 11–19628


Księga Ozeasza


Księga Ozeasza 6, 6992


Ewangelia wg św. Mateusza


Ewangelia wg św. Mateusza 1, 18–25647


Ewangelia wg św. Mateusza 2, 8633

Ewangelia wg św. Mateusza 2, 13–15999


Ewangelia wg św. Mateusza 3, 9418


Ewangelia wg św. Mateusza 5, 13342

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 15–16930

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 16718

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 48125314


Ewangelia wg św. Mateusza 6, 22–23328


Ewangelia wg św. Mateusza 7, 3328


Ewangelia wg św. Mateusza 8, 23–27119


Ewangelia wg św. Mateusza 9, 5782

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 13992


Ewangelia wg św. Mateusza 10, 16910

Ewangelia wg św. Mateusza 10, 24239

Ewangelia wg św. Mateusza 10, 32–33970

Ewangelia wg św. Mateusza 10, 33369

Ewangelia wg św. Mateusza 10, 34408

Ewangelia wg św. Mateusza 10, 35816


Ewangelia wg św. Mateusza 11, 12130

Ewangelia wg św. Mateusza 11, 29261

Ewangelia wg św. Mateusza 11, 30198


Ewangelia wg św. Mateusza 12, 7992

Ewangelia wg św. Mateusza 12, 309

Ewangelia wg św. Mateusza 12, 36926

Ewangelia wg św. Mateusza 12, 5033


Ewangelia wg św. Mateusza 13, 24–30677


Ewangelia wg św. Mateusza 14, 13470


Ewangelia wg św. Mateusza 28, 19232462930


Ewangelia wg św. Marka


Ewangelia wg św. Marka 3, 3533


Ewangelia wg św. Marka 4, 35–41119


Ewangelia wg św. Marka 6, 31–33470

Ewangelia wg św. Marka 6, 34826


Ewangelia wg św. Marka 8, 348249


Ewangelia wg św. Marka 10, 17–31218

Ewangelia wg św. Marka 10, 30766


Ewangelia wg św. Marka 14, 22684

Ewangelia wg św. Marka 14, 6135

Ewangelia wg św. Marka 14, 71369


Ewangelia wg św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 1, 26–38481

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 3833124

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 39371

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 45566

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 4695

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 48289


Ewangelia wg św. Łukasza 2, 1–5322

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 19415

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 41–50701794


Ewangelia wg św. Łukasza 3, 8418


Ewangelia wg św. Łukasza 5, 5377


Ewangelia wg św. Łukasza 6, 40239


Ewangelia wg św. Łukasza 8, 22–25119


Ewangelia wg św. Łukasza 9, 10–11470

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 23149249

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 62133


Ewangelia wg św. Łukasza 10, 16595

Ewangelia wg św. Łukasza 10, 42454


Ewangelia wg św. Łukasza 11, 34328


Ewangelia wg św. Łukasza 12, 49211


Ewangelia wg św. Łukasza 13, 27369


Ewangelia wg św. Łukasza 14, 26214


Ewangelia wg św. Łukasza 15, 3–6223

Ewangelia wg św. Łukasza 15, 11–3265


Ewangelia wg św. Łukasza 16, 1–2358


Ewangelia wg św. Łukasza 18, 18–30218

Ewangelia wg św. Łukasza 18, 22189

Ewangelia wg św. Łukasza 18, 41862


Ewangelia wg św. Łukasza 19, 41–44210


Ewangelia wg św. Łukasza 20, 20562


Ewangelia wg św. Łukasza 22, 19684

Ewangelia wg św. Łukasza 22, 42268352793

Ewangelia wg św. Łukasza 22, 57369


Ewangelia wg św. Łukasza 24, 29227671


Ewangelia wg św. Jana


Ewangelia wg św. Jana 2, 1–11631


Ewangelia wg św. Jana 3, 16290


Ewangelia wg św. Jana 5, 7212954


Ewangelia wg św. Jana 7, 5251


Ewangelia wg św. Jana 13, 6–9266

Ewangelia wg św. Jana 13, 18204


Ewangelia wg św. Jana 14, 6678

Ewangelia wg św. Jana 14, 18149


Ewangelia wg św. Jana 15, 5697

Ewangelia wg św. Jana 15, 8208

Ewangelia wg św. Jana 15, 12727

Ewangelia wg św. Jana 15, 15629750

Ewangelia wg św. Jana 15, 16217


Ewangelia wg św. Jana 18, 2050


Ewangelia wg św. Jana 19, 22604

Ewangelia wg św. Jana 19, 2551248977


Ewangelia wg św. Jana 20, 24–25684


Ewangelia wg św. Jana 21, 6–11377

Ewangelia wg św. Jana 21, 17326964


Dzieje Apostolskie


Dzieje Apostolskie 2, 1–42213226

Dzieje Apostolskie 2, 9186


Dzieje Apostolskie 3, 6782


Dzieje Apostolskie 5, 40–41283


Dzieje Apostolskie 28, 2631


List do Rzymian


List do Rzymian 2, 6534

List do Rzymian 2, 11303


List do Rzymian 4, 18780


List do Rzymian 8, 22311

List do Rzymian 8, 28127


List do Rzymian 10, 14196


1 List do Koryntian


1 List do Koryntian 7, 29621


1 List do Koryntian 9, 27841


1 List do Koryntian 11, 24648


1 List do Koryntian 13, 1542

1 List do Koryntian 13, 7738939


1 List do Koryntian 14, 40512


1 List do Koryntian 15, 25292


2 List do Koryntian


2 List do Koryntian 2, 1559


2 List do Koryntian 12, 9166


List do Galatów


List do Galatów 2, 20424892


List do Galatów 3, 28303


List do Efezjan


List do Efezjan 6, 9303


List do Filipian


List do Filipian 4, 553


List do Kolosan


List do Kolosan 3, 11317

List do Kolosan 3, 25303


1 List do Tymoteusza


1 List do Tymoteusza 2, 4197


2 List do Tymoteusza


2 List do Tymoteusza 2, 375

2 List do Tymoteusza 2, 5163


2 List do Tymoteusza 4, 10343


List do Hebrajczyków


List do Hebrajczyków 10, 37–38459


List do Hebrajczyków 13, 14881


List św. Jakuba


List św. Jakuba 1, 12160


1 List św. Piotra


1 List św. Piotra 2, 5499


2 List św. Piotra


2 List św. Piotra 1, 19318


Apokalipsa św. Jana


Apokalipsa św. Jana 3, 15–16541


Apokalipsa św. Jana 12, 1443