264

Być pokornym nie znaczy być udręczonym lub bojaźliwym.

Tematy
Ten punkt w innym języku