281

Memento, homo, quia pulvis es… — Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś… — Skoro jesteś prochem, dlaczego ma ci przeszkadzać to, że cię depczą?

Ten punkt w innym języku