287

Twoje powołanie — wezwanie Boże — polega na tym, by kierować, pociągać za sobą, służyć, być

wodzem. Jeżeli z powodu fałszywej lub źle rozumianej pokory odsuwasz się i chowasz się w swoim kącie, to zaniedbujesz swój obowiązek bycia narzędziem Boga.

Ten punkt w innym języku