284

To prawda, nikt nie może być pewny, że wytrwa… Ale ta niepewność stanowi kolejny powód do pokory i oczywisty dowód naszej wolności.

Ten punkt w innym języku