282

Ścieżką pokory dochodzi się wszędzie…, a zwłaszcza do Nieba.

Tematy
Ten punkt w innym języku