Kazalo svetopisemskih besedil iz dela «Pot»

1 Samuel


1 Samuel 3, 6984


2 Samuel


2 Samuel 11, 2–3183


1 Kralji


1 Kralji 2, 24


1 Kroniška


1 Kroniška 16, 10666


2 Kroniška


2 Kroniška 7, 393


Tobit


Tobit 5–8360

Tobit 5–1227

Tobit 5, 10715


Job


Job 7, 1306


Psalmi


Psalmi 6, 7216


Psalmi 19, 10435


Psalmi 23, 1760


Psalmi 27, 1482

Psalmi 27, 3482


Psalmi 31, 295


Psalmi 39, 492


Psalmi 51, 19712


Psalmi 55, 13–15244


Psalmi 62, 11636


Psalmi 67, 12972


Psalmi 71, 195


Psalmi 104, 1012


Psalmi 105, 1567


Psalmi 118, 28785


Psalmi 119, 120326


Pregovori


Pregovori 18, 19460


Visoka pesem


Visoka pesem 2, 15329


Visoka pesem 5, 8568


Sirah


Sirah 6, 14421


Sirah 24, 24504


Izaija


Izaija 40, 15613


Izaija 59, 1586


Jeremija


Jeremija 2, 20413


Matej


Matej 1, 18–24653


Matej 4, 487

Matej 4, 18–22799


Matej 5, 13921

Matej 5, 16842

Matej 5, 29163

Matej 5, 48291


Matej 6, 3466

Matej 6, 984

Matej 6, 21421

Matej 6, 24300

Matej 6, 33472


Matej 7, 21754

Matej 7, 22–23930


Matej 8, 2–3142


Matej 9, 5264

Matej 9, 9799

Matej 9, 12536

Matej 9, 37–38800


Matej 10, 24699

Matej 10, 37907


Matej 11, 29607

Matej 11, 30758


Matej 12, 36–37447


Matej 13, 31–33695

Matej 13, 36695

Matej 13, 55491


Matej 17, 19585


Matej 19, 21–22807

Matej 19, 29670


Matej 25, 21819


Matej 27, 17–23296

Matej 27, 23671

Matej 27, 55–56982


Matej 28, 19–20904


Marko


Marko 1, 16–20799

Marko 1, 17978

Marko 1, 40–41142


Marko 2, 13–14799

Marko 2, 17536


Marko 6, 3491


Marko 9, 23588

Marko 9, 38–40966


Marko 10, 15–16872

Marko 10, 29–30779


Marko 11, 1–10507

Marko 11, 2–7606

Marko 11, 13–14354

Marko 11, 23–24489


Marko 12, 41–44829


Marko 14, 6527

Marko 14, 61671


Marko 15, 40–41982

Marko 15, 43841


Marko 16, 15904


Luka


Luka 1, 30511

Luka 1, 33906

Luka 1, 38403510512763912

Luka 1, 48598


Luka 2, 14759

Luka 2, 49907


Luka 5, 4–5792

Luka 5, 6629

Luka 5, 9–11799

Luka 5, 12–13142

Luka 5, 27–28799

Luka 5, 31536


Luka 6, 12104

Luka 6, 40699


Luka 8, 1–3981

Luka 8, 5794


Luka 10, 2800

Luka 10, 4289


Luka 11, 1–484

Luka 11, 996


Luka 12, 49801


Luka 14, 30324

Luka 14, 34921


Luka 16, 10243


Luka 17, 5580588


Luka 22, 39–46213

Luka 22, 53734


Luka 24, 15–16843

Luka 24, 32917

Luka 24, 36258


Janez


Janez 2, 1–11502507


Janez 3, 1–15841

Janez 3, 8110


Janez 4, 14148

Janez 4, 34766


Janez 7, 10843


Janez 11, 33–36422

Janez 11, 39719

Janez 11, 43719

Janez 11, 53694


Janez 12, 1–3974

Janez 12, 14–16606

Janez 12, 24199938


Janez 13, 34–35385


Janez 14, 27258


Janez 15, 1–8701

Janez 15, 2701

Janez 15, 5416781


Janez 17, 21968


Janez 19, 25–27144

Janez 19, 25507508982

Janez 19, 26–27506

Janez 19, 38–42841


Janez 20, 14843


Janez 21, 4843


Apostolska dela


Apostolska dela 1, 1342


Apostolska dela 9, 1–30799


Apostolska dela 12, 15570


Rimljanom


Rimljanom 1, 17578


Rimljanom 2, 6748


Rimljanom 7, 24138


Rimljanom 8, 28378


Rimljanom 12, 12209


Rimljanom 13, 14310


Rimljanom 16, 15469


1 Korinčanom


1 Korinčanom 2, 9751


1 Korinčanom 3, 8748

1 Korinčanom 3, 1657


1 Korinčanom 6, 1957

1 Korinčanom 6, 20135


1 Korinčanom 9, 5980

1 Korinčanom 9, 24318

1 Korinčanom 9, 27930


2 Korinčanom


2 Korinčanom 11, 30879


2 Korinčanom 12, 9707

2 Korinčanom 12, 10604


2 Korinčanom 13, 12469


Galačanom


Galačanom 1, 18520


Galačanom 4, 4–7512


Galačanom 6, 2385


Efežanom


Efežanom 1, 1469


Efežanom 5, 20268


Efežanom 6, 11–12750


Filipljanom


Filipljanom 1, 1469


Filipljanom 2, 8628


Filipljanom 4, 13717


1 Tesaloničanom


1 Tesaloničanom 5, 18268


1 Timoteju


1 Timoteju 6, 15538


2 Timoteju


2 Timoteju 2, 10550


Hebrejcem


Hebrejcem 13, 8584

Hebrejcem 13, 17621


Jakob


Jakob 5, 13663


1 Janez


1 Janez 3, 18461


Razodetje


Razodetje 3, 16325


Razodetje 19, 16538