57

Umgås med den helige Ande, den store Förbigångne. Det är han som måste helga dig.

Glöm inte att du är Guds tempel. Tröstaren bor i din själs innersta: lyssna på hans ingivelser och rätta dig efter dem.

Denna punkt på ett annat språk