72

Utsätt inte prästen för situationer där han skulle kunna förlora sin värdighet. Värdigheten är en dygd som han alltid behöver utan att för den skull bli stel. Hur ivrigt bad inte den där unge prästen, vår vän, "Herre, ge mig … en åttioårings värdighet!"

Be även du om värdighet för alla präster, så har du gjort en god gärning.

Denna punkt på ett annat språk