75

Likt Noaks goda söner skall du med kärlekens mantel täcka över de brister som du märker hos din fader, prästen.

Denna punkt på ett annat språk