62

En vägledare. Du behöver en sådan. För att hänge dig, för att överlämna dig själv … genom att lyda. En vägledare som känner till ditt apostolat och vet vad Gud vill: på så sätt kan han verkningsfullt stödja den helige Andes arbete i din själ utan att fjärma dig från din plats. Han kommer att fylla dig med frid och lära dig att göra ditt arbete fruktbart.

Denna punkt på ett annat språk