73

Det stack till i ditt hjärta när det sades om dig att du hade talat illa om de där prästerna. Din smärta gläder mig: nu är jag säker på din goda anda!

Denna punkt på ett annat språk