74

Att älska Gud utan att visa präster vördnad … det är omöjligt.

Denna punkt på ett annat språk