77

Du sade till mig: Att underkasta sig en levnadsplan, ett tidsschema, är så enformigt!

Jag svarade: Det är enformigt för att du saknar Kärlek.

Denna punkt på ett annat språk