61

Om en lekman tar sig friheten att döma i moralfrågor, tar han ofta fel. Lekmän kan endast vara lärjungar.

Denna punkt på ett annat språk