929

Korset på ditt bröst? … Bra. Men … också med Korset på dina axlar, med Korset i ditt kött och med Korset i dina tankar. - På det sättet kommer du att leva för Kristus, med Kristus och i Kristus. Det är bara så, som du kommer att bli en apostel.

Denna punkt på ett annat språk