935

Vila inte på lagrarna. Om det redan mänskligt sett är en obekvämt och inte särskilt hedersam ställning att vila på, hur skall det då inte vara när det visar sig - som ju är fallet - att lagrarna inte är dina, utan Guds?

Denna punkt på ett annat språk