959

Förakt och förföljelse är säkra tecken på Guds förkärlek, men det finns inget vackrare och tydligare tecken på hans förkärlek än att förbli obemärkt.

Denna punkt på ett annat språk