955

I ditt apostoliska företag behöver du inte vara rädd för yttre fiender, oavsett hur mäktiga de är. Din verklige fiende är bristen på "barnaskap" och bristen på "broderlighet".

Denna punkt på ett annat språk