936

Du tar på dig apostolatet för att underkasta dig, för att gå upp helt i det, inte för att ålägga någon dina personliga åsikter.

Denna punkt på ett annat språk